Spojená škola v Medzilaborciach

Sme veľmi radi, že sme mohli spolupracovať s touto školou a vytvoriť pre nich modernú a prehľadnú webstránku, ktorá pomáha študentom zorientovať sa v rôznych informáciách. Na stránke sú jasne a systematicky usporiadané informácie o rozvrhu hodín, triedach, učiteľoch, aktivitách a ďalších dôležitých témach pre študentov. Taktiež sme sa snažili vytvoriť používateľsky príjemné rozhranie, ktoré umožňuje rýchly prístup k požadovaným informáciám. Dúfame, že naša spolupráca s touto školou prinesie prospech pre študentov a uľahčí ich každodenný život.

Rok realizácie:

2022