Obchodné podmienky

1. Kontrola súborov

Po odovzdaní akéhokoľvek súboru (tlačového alebo iného) na základe vašej objednávky, dôrazne vás žiadame, aby ste si prekontrolovali všetky detaily a zmeny. Za akékoľvek chyby, ktoré nebudú identifikované a oznámené, nemôžeme prevziať zodpovednosť (a to najmä v prípade, ak posielate súbory do tlače alebo ich publikujete akýmkoľvek iným spôsobom). Reklamácie týkajúce sa úprav súborov sú samozrejme možné a budú vybavené v súlade s našimi podmienkami.

2. Reklamácia

Ak nie ste spokojní s prácou, ktorú sme pre vás vykonali, je dôležité, aby ste nám o tom nahlásili do 3 pracovných dní od dátumu odovzdania práce. V opačnom prípade nebudeme môcť vašu reklamáciu akceptovať. Prosíme, pošlite nám email na adresu info@smartside.sk s predmetom “Reklamácia”. V emaili uveďte dôvod vašej nespokojnosti a presný opis problému, ktorý ste zaznamenali. Toto nám umožní rýchlejšie identifikovať a riešiť vaše obavy.

3. Cenová ponuka a cena
Ak ste od nás obdržali cenovú ponuku v akejkoľvek forme, uvedená cena môže byť iba približná. Ďalšie úpravy alebo zmeny, ktoré neboli súčasťou pôvodnej dohody, môžu zvyšovať cenu. Tieto budú automaticky fakturované podľa našich hodinových sadzieb, a to 30€ / hodina. V prípade požiadavky na expresné dodanie (extrémne termíny, víkendy, sviatky, práca cez noc, atď.), je sadzba stanovená na 50 € / hodina. Ak nie je dopredu dohodnutá konkrétna suma za prácu, klient berie na vedomie, že práca bude automaticky fakturovaná podľa našich aktuálnych hodinových sadzieb, teda 30 € / hodina pre štandardné úlohy a 50 € / hodina pre expresné odovzdanie, ako je uvedené vyššie. Hodinová sadzba sa vzťahuje na všetky typy práce, vrátane konzultácií, telefonátov, písania emailov, hľadania prvkov a podobných aktivít. (

4. Odovzdanie

Všetky naše projekty sú štandardne odovzdávané do 14 dní od momentu potvrdenia vašej objednávky. Dĺžka odovzdania môže závisieť aj od objemu práce. V extrémnych prípadoch môže reakcia na jednotlivé úlohy trvať až 5 dni. Preto žiadame našich klientov, aby v komunikácii presne uviedli dátum, do ktorého je potrebné prácu ukončiť a finálne odovzdať. Táto informácia nám umožní efektívne plánovanie a zabezpečenie, že vaše požiadavky budú splnené v stanovenom termíne.

* Všetky ceny sú uvedné bez DPH, nie sme plaťitelmi DPH.

Publikované v dňa 01.12.2023