Pre spoločnosť REZKE sme pripravili nové grafické podklady, ako napríklad tabuľu alebo svetelný banner. Vychádzali sme z už existujúcej grafiky, ktorú sme upravili podľa špecifických požiadaviek klienta.

Rok realizácie:

2023