Naším hlavným cieľom bolo vytvoriť pre túto firmu jednoduchú a prehľadnú prezentačnú webovú stránku, ktorá by poskytovala dôležité informácie a služby pre ich zákazníkov. Po dôkladnej analýze potrieb klienta sme vyvinuli webovú stránku, ktorá účinne komunikuje hlavné aspekty činnosti Mirhas. Sústredili sme sa na dôležité aspekty ich podnikania, ako je vykonávanie tlakových skúšok hydrantových hadíc a ročných prehliadok. Na stránke sme zabezpečili, aby tieto služby boli výrazne zdôraznené a jednoducho prístupné pre potenciálnych zákazníkov.

Rok realizácie:

2023