Pre Harte sme vytvorili modernú webstránku, ktorá je dostupná aj v angličtine a nemčine, aby čo najlepšie zodpovedala potrebám ich zákazníkov. Naša spolupráca s firmou zahŕňala aj vytvorenie klientskej sekcie, ktorá umožňuje zákazníkom jednoduchý prístup k informáciám o ich objednávkach a zároveň zvyšuje efektivitu ich komunikácie s firmou.

Rok realizácie:

2022