V rámci návrhu loga a corporate identity sme pre klienta vytvorili aj rozsiahli dizajn manuál, ktorý definuje základné pravidlá, princípy a spôsoby použitia loga HARTE. Poskytuje tiež súhrn štandardov aplikácií loga, písma a farieb pri prezentácii značky, čím dotvára jednotný dizajn a podporuje jednoduchšiu rozpoznateľnosť značky v mysliach zamestnancov, obchodných partnerov, klientov i verejnosti.

A v rámci druhej úlohy sme vyrobili produktový katalóg, ktorý slúži na prezentáciu produktov. Tento katalóg bol vyrobený v rôznych jazykových mutáciách.

Rok realizácie:

2022