Grafický návrh billboardu pre spoločnosť pre spoločnosť Fun Flow.

Rok realizácie:

2020