Nové logo a logo manuál pre firmu Datamont. Logo manuál je dokument stanovujúci základné pravidlá používania grafických prvkov loga a logotypu pri zachovaní jednotného vizuálneho štýlu.

Rok realizácie:

2021