Golden Ointment

Grafický vizuál a dizajn pre firmu AVOS TRADE INT.

Rok realizácie:

2020